-
REKOMENDASI BUKU PILIHAN

INTISARI HADITS QUDSI


Imam Ghazali : Sang Hujjatul Islam

S I N O P S I S

INTISARI HADITS QUDSI


# Intisari Kitab al-Mawa’idz fi al-Ahadits al-Qudsiyah

(al-Mawa’idz fi al-Ahadits al-Qudsiyah) merupakan himpunan dari hadits-hadits khusus. Hadits Qudsi memang merupakan hadits yang sangat istimewa. Berbeda dengan hadits Nabi umumnya, makna hadits merupakan wahyu dari Allah. Lafalnya adalah susunan dari Nabi Muhammad saw. Buku ini berisi 38 hadits Qudsi yang penuh dengan untaian nasihat dan hikmah yang patut kita jadikan pegangan.Penulis buku ini sang Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama multidisplin: ahli tafsir, hadits, tasawuf, ilmu kalam, dan bahkan filsafat. Berbeda dengan kitab-kitab al-Ghazali yang lain, kitab ini murni berisi hadits Qudsi saja tanpa catatan dan komentar dari al-Ghazali. – Intisari Hadits QudsiMengapa? Alasannya jelas. Al-Ghazali sepertinya berpikir bahwa nasihat, hikmah dan pesan-pesan yang ada dalam 38 hadits di buku ini sudah terang benderang. Kalimat-kalimat yang dirangkai oleh Rasulullah sangat fasih, jelas, dan bernas.  Tidak perlu lagi penjelasan tambahan. Hal ini pun menunjukkan kesucian dari hadits Qudsi itu sendiri.Pembaca akan menemukan nasihat-nasihat dari firman-firman Allah dalam hadits ini yang akan menenangkan hati, menambah kecintaan pada Allah swt. dan menggugah untuk melakukan ketaatan kepada Sang Khalik.
-

S P E S I F I K A S I

SPESIFIKASI BUKU

#Berikut data buku

______

Judul Asli : al-Mawa’idz fi al-Ahadits al-Qudsiyah
Pengarang : Imam Ghazali
Halaman : 176 Halaman
Ukuran : 11×16 Cm
Cover :Hard Cover
ISBN: 978-602-1583-42-5
Penerbit : Turos Pustaka
-

P E N U L I S

Imam al-Ghazali


#Sang Hujjatul Islam

______

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid.Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (kini Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah, Madinah, Jerusalem dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, wara', zuhud dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.

KEUNGGULAN

Kelebihan & Keunggulan Membeli Buku ini di Azzikri.com?

______

-
-
-
-

T E S T I M O N I

KATA MEREKA TENTANG YANG TELAH PUAS DENGAN PELAYANAN KAMI


_____

-

H A R G ABerapa Harga Buku ini ?

HARGA DISKON KHUSUS UNTUKMU

Khusus untuk pembeli tercepat hari ini, kami memberikan diskon khusus untuk Anda, agar segera memiliki buku spesial ini

HARGA SATUAN


Rp. 217.000Rp. 139.000,-Ambil kesempatanmu sekarang juga..!!

DISKON TERBATAS DAN REBUTAN

Tenang aja..!!!

Kami hanya menjual buku 100% ORI, Kalau terbukti KW/Palsu kami ganti buku baru tanpa ribet

HATI-HATI BUKU MURAH TAPI KW/ PALSU/ FOTOCOPY

____________________
Sekali lagi, ini adalah sebuah pengetahuan berharga !
Sebuah buku referensi tentang semangat yang harus dibaca dan direkomendasikan untuk setiap orang muslim, setidaknya selama sisa hidupnya. Semoga bermanfaat.
____________________
dibuat denganberdu